Zhejiang

Tayangan Ulang Zhejiang

Jadwal Acara

Hunting - eps 35

03:05 - 03:50

Hunting - eps 36

03:50 - 04:40

The Draenet - eps 22

04:40 - 05:25

The Draenet - eps 23

05:25 - 06:15

The Draenet - eps 24

06:15 - 07:00

Cartoon

07:00 - 07:25

Collection

07:25 - 07:45

Around Hangzhou

07:45 - 08:00

Prime Time

08:00 - 08:20

Zhejiang Explorer

08:20 - 08:45

Lost in 1949 - eps 45

08:45 - 09:30

Lost in 1949 - eps 46

09:30 - 10:15

Minning Town - eps 01

10:15 - 11:05

Hunting - eps 35

11:05 - 11:50

Hunting - eps 36

11:50 - 12:40

The Draenet - eps 22

12:40 - 13:25

The Draenet - eps 23

13:25 - 14:15

The Draenet - eps 24

14:15 - 15:00

Cartoon

15:00 - 15:25

Collection

15:25 - 15:45

Around Hangzhou

15:45 - 16:00

Prime Time

16:00 - 16:20

Zhejiang Explorer

16:20 - 16:45

Lost in 1949 - eps 45

16:45 - 17:30

Lost in 1949 - eps 46

17:30 - 18:15

Minning Town - eps 01

18:15 - 19:05

Hunting - eps 35

19:05 - 19:50

Hunting - eps 36

19:50 - 20:40

The Draenet - eps 22

20:40 - 21:25

The Draenet - eps 23

21:25 - 22:15

The Draenet - eps 24

22:15 - 23:00

Cartoon

23:00 - 23:25

Amazing Zhejiang

23:25 - 00:20