Jadwal Acara

Satria Berkamera Spc Ramadan

08:30 - 09:30

Photo Hunter

09:30 - 10:00

Cam Talk

10:00 - 11:00

Berburu Berkah Vol 2

11:00 - 11:30

Satria Berkamera Spc Ramadan

11:30 - 12:30

Photo Hunter

12:30 - 13:00

Cam Talk

13:00 - 14:00

Inspired Potrait

14:00 - 14:30

Satria Berkamera Spc Ramadan

14:30 - 15:30

Photo Hunter

15:30 - 16:00

Cam Talk

16:00 - 17:00

Blitz

17:00 - 17:30

Satria Berkamera Spc Ramadan

17:30 - 18:30

Berburu Berkah Vol 2

18:30 - 19:00

Inspired Potrait

19:00 - 19:30

Lelaki dan Fotografi

19:30 - 20:30

Satria Berkamera Spc Ramadan

20:30 - 21:30

Apperture Of Animal

21:30 - 22:00

Whats Trend

22:00 - 22:30

Cam Talk

22:30 - 23:30

Satria Berkamera Spc Ramadan

23:30 - 00:30