Rodja TV

Tayangan Ulang Rodja TV

Jadwal Acara

Kajian Ilmiah

07:45 - 09:00

Kajian Ilmiah

09:00 - 11:30

Tilawah Al Quran terjemah

11:30 - 12:30

Kacamata Islam

12:30 - 13:00

Kajian Ilmiah

13:00 - 14:30

Ayat Dan Tafsir Pilihan

14:30 - 15:00

Qola Rasul

15:00 - 15:30

Untaian Mutiara Nasihat

15:30 - 16:30

Kajian Ilmiah

16:30 - 17:30

Tilawah Al Quran terjemah

17:30 - 18:30

Kajian Ilmiah

18:30 - 19:30

Qola Rasul

19:30 - 20:00

Kajian Ilmiah Tabligh Akbar

20:00 - 22:00

Kajian Ilmiah

22:00 - 23:30

Sign Off

23:30 - 01:30