Jadwal Acara

Risalah

04:00 - 04:30

Saliha

04:30 - 05:00

Net Family: My Gym PartnerS A Monkey

05:00 - 05:30

Net Family: Gumball Ksatria Pilihan

05:30 - 07:00

Net Family: Siaran Radio Edward

07:00 - 08:30

Net Family: Steven Dan Pesawat Ruang Angkasa

08:30 - 10:00

Kelas Internasional

10:00 - 10:30

Cek Fakta

10:30 - 11:00

I Pop

11:00 - 11:30

Warna Warni

11:30 - 12:00

Net Mania: Munculnya Alien Fulmini

12:00 - 14:00

Ini Talkshow

14:00 - 16:00

Hot News

16:00 - 16:30

Wonderfood

16:30 - 17:00

Ok Food

17:00 - 17:30

Retjeh

17:30 - 18:30

Tik Tokan

18:30 - 19:00

Ini Talkshow

19:00 - 21:00

Tonight Show

21:00 - 22:00

Malam - Malam

22:00 - 23:00

86

23:00 - 00:00