Jadwal Acara

Kiswah Ramadhan Kh Imam Mawardi

12:30 - 13:00

Sambang Rasa

13:00 - 14:00

Lensa Nahdliyin

14:00 - 15:30

Jatim Vacation

15:30 - 16:30

Shallu Alan Nabi

16:30 - 17:30

Tabuh Maghrib

17:30 - 18:00

Time Signal Maghrib

18:00 - 18:30

Lensa Nahdliyin

18:30 - 19:00

Filler Blocking Time

19:00 - 20:00

Filler Blocking Time

20:00 - 20:30

Kiswah Ramadhan Kh Marzuki Mustamar

20:30 - 21:00

Kiswah Ramadhan Kh Said Aqil Siradj

21:00 - 21:30

Kiswah Ramadhan Kh Musthofa Bisri

21:30 - 22:00

Kiswah Ramadhan Kh Anwar Iskandar

22:00 - 22:30

Filler Blocking Time

22:30 - 23:00

Kiswah Ramadhan Kh Luqman Hakim

23:00 - 00:00