Jadwal Acara

Bao Qing Tian Zhi Qi Xia Wu Yi Di 24 Ji

03:25 - 04:06

Mu Gui Ying Gua Shuai Di 7 Ji Zhong Bo

04:06 - 04:46

Mu Gui Ying Gua Shuai Di 8 Ji Zhong Bo

04:46 - 05:27

Mu Gui Ying Gua Shuai Di 9 Ji Zhong Bo

05:27 - 06:07

Mu Gui Ying Gua Shuai Di 10 Ji Zhong Bo

06:07 - 06:48

Mu Gui Ying Gua Shuai Di 11 Ji Zhong Bo

06:48 - 07:29

Mu Gui Ying Gua Shuai Di 12 Ji Zhong Bo

07:29 - 08:09

Xue Ding Shan Di 28 Ji

08:09 - 08:48

Xue Ding Shan Di 29 Ji

08:48 - 09:27

Xue Ding Shan Di 30 Ji

09:27 - 10:06

Xue Ding Shan Di 31 Ji

10:06 - 10:45

Xue Ding Shan Di 32 Ji

10:45 - 11:24

Xue Ding Shan Di 33 Ji

11:24 - 12:03

Mi Yue Chuan Di 77 Ji

12:03 - 12:42

Mi Yue Chuan Di 78 Ji

12:42 - 13:21

Mi Yue Chuan Di 79 Ji

13:21 - 14:00

Mi Yue Chuan Di 80 Ji

14:00 - 14:39

Mi Yue Chuan Di 81 Ji Da Jie Ju

14:39 - 15:21

Liu Shan Men Di 23 Ji

15:21 - 16:01

Liu Shan Men Di 24 Ji

16:01 - 16:42

Liu Shan Men Di 25 Ji

16:42 - 17:23

Liu Shan Men Di 26 Ji

17:23 - 18:04

Liu Shan Men Di 27 Ji

18:04 - 18:44

Liu Shan Men Di 28 Ji

18:44 - 19:25

Zui Ling Long Di 8 Ji

19:25 - 19:56

Zui Ling Long Di 9 Ji

19:56 - 20:45

Zui Ling Long Di 10 Ji

20:45 - 21:17

Zui Ling Long Di 11 Ji

21:17 - 22:07

Zui Ling Long Di 12 Ji

22:07 - 22:37

Zui Ling Long Di 13 Ji

22:37 - 23:26

Zui Ling Long Di 14 Ji

23:26 - 23:57

Ying Shi Liu Sheng Ji Ge Qu Wang Ji Shi Jian Yan Chang Hu Ge

23:57 - 00:00